Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑ

Μάθημα αυτοσχεδιασμού:
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μαθητών σε διάφορα μουσικά ακούσματα και μουσικές φόρμες μέσα από τι διαδικασία του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. Μια διαφορετική προσέγγιση της μουσικής και των τρόπων δημιουργίας της. Μέσα από τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό οι μουσικοί αναπτύσουν την ικανότητα να συνεργάζονται με άλλους μουσικούς σε μικρά ή μεγάλα σύνολα και να δημιουργούν μουσική χωρίς στυλιστικούς περιορισμούς.
Το μάθημα περιλαμβάνει σχηματισμό μικρων μουσικών συνόλων, ακρόαση και ανάλυση μουσικών κομματιών, ανταλλαγη απόψεων σε μουσικά θέματα, κ.α.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 4-5 Μ.Μ.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά