Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΕΚΑ

Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου στις 21:00 το “Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι” ανεβαίνει στον Πέλεκα. Η ομάδα παραδοσιακής μουσικής “Εννιά Και Η Βάρκα… Δέκα” που δημιουργήθηκε μέσα από το “Εργαστήρι” θα βρίσκεται μαζί μας.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν καλό θα ήταν να έρθουν μετά το πέρας των μαθημάτων στο “Εργαστήρι”. Όσοι διαθέτουν αυτοκίνητα θα διευκόλυναν την μεταφορά μας στον Πέλεκα.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά