Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Για την ανιδιοτελή και μη κερδοσκοπική ανταλλαγή γνώσεων.

Για την ενίσχυση της διαδραστικής δημιουργίας και την προώθηση της εναλλακτικότητας.

Διδάσκονται δωρεάν

Μουσική, Ζωγραφική, Θέατρο, μαθήματα Ελληνικών και Έκθεσης, Μαθήματα Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας, ξένες γλώσσες, Θέατρο Σκιών και Σκάκι.

Για μια πολύχρωμη και πολυφωνική κοινωνία, όπου η γνώση και ο πολιτισμός δεν έχουν αγοραστική αξία.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά