Τελευταίες Ανακοινώσεις

Τρόπος λειτουργίας του Εργαστηρίου και των Μαθημάτων

Το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων 2 χρόνων, θεωρεί χρήσιμο να παραθέσει σε όσους έρχονται για πρώτη φορά, κάποιες βασικές αρχές λειτουργίας του. Αυτές οι αρχές, περιφρουρούν την καθαρότητα του σκοπού, που είναι η έμπρακτη κοινωνική αλληλεγγύη.

1. Το Εργαστήρι είναι παράγωγο μιας απλής Ένωσης Φυσικών Προσώπων.
2. Αποκλείεται ρητά και με καταστατική αναφορά, οποιαδήποτε οικονομική συνδιαλλαγή τόσο μεταξύ μαθητών και καθηγητών, όσο και μεταξύ των μελών του.
3. Τα μαθήματα διεξάγονται στο πλαίσιο της φυσικής διδασκαλίας και δεν χορηγούν πιστοποιήσεις.
4. Το Εργαστήρι, λειτουργεί με άδεια χρήσης των σχολικών αιθουσών, από την περιφερειακή διεύθυνση της Ά-΄Β Εκπαίδευσης και τους επιμέρους διευθυντές των σχολείων.
5. Οι μόνες οικονομικές ανάγκες, που δεν καλύπτονται από τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των σχολείων, είναι οι φωτοτυπίες και τα έντυπα του Εργαστηρίου. Αυτά καλύπτονται από την οικειοθελή προσφορά των μελών του και συγκεντρώνονται στο κουτί συνεισφοράς της γραμματείας. Το ποσό αυτό, καταχωρείται στο βιβλίο της γραμματείας, δημοσιεύεται στο blog και ανακοινώνεται στην ανοιχτή συνέλευση.
6. Στο χώρο πολλαπλών χρήσεων του 5ου Γυμνασίου, λειτουργεί η μόνιμη γραμματεία και είναι ανοιχτή καθ’όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.
7. Μοναδικό όργανο αποφάσεων, είναι η ανοιχτή συνέλευση του Εργαστηρίου, που γίνεται τακτικά κάθε 15 μέρες.
8. Η συνέλευση των καθηγητών, ως απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των μαθημάτων, γίνεται μια φορά το μήνα και η παρουσία όλων των καθηγητών, κρίνεται δεσμευτική.
9. Κάθε καθηγητής, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη μιας επιμέρους μικρής οργανωτικής ομάδας από μαθητές, μέσα στην τάξη του. Αυτή η ομάδα των μαθητών με τη σειρά της, είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του χώρου, για τη διανομή των φωτοτυπιών και την έγκαιρη ενδοεπικοινωνία σε περίπτωση αναβολής μαθήματος.
10. Επειδή το Εργαστήρι στηρίζεται στην αλληλοϋποστήριξη και τη συνεργασία, θεωρούμε χρήσιμο, καθηγητές και μαθητές, να ενισχύσουν τις δράσεις του, που είναι επέκταση της ίδιας φιλοσοφίας του εγχειρήματος και σε άλλους τομείς της ζωής. Όποιος λοιπόν θέλει να συμμετέχει στην ομάδα του Δικτύου Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων, την ομάδα της Ιδεογραφίας και την κινηματογραφική ομάδα, να το δηλώσει στο site του Εργαστηρίου ή τη γραμματεία.

Πληροφορίες : enalktikoergastiri.wordpress.com.
Επικοινωνία : enalaktikoergastiri@yahoo.com

Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι
Κέρκυρα 3/10/2011

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά