Τελευταίες Ανακοινώσεις

Συμμετοχή στην απεργία στις 14/11/2018 – Ακύρωση μαθημάτων

Το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι γνωρίζοντας την αναγκαιότητα για στήριξη και βελτίωση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, συμπαραστέκεται στον αγώνα των Δασκάλων και Καθηγητών για:

  • Προάσπιση του δημόσιου, κοινωνικού και αναδιανεμητικού ασφαλιστικού συστήματος με διατήρηση και βελτίωση των συνταξιοδοτικών παροχών και ανθρώπινα όρια ηλικίας.
  • Υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου.
  • Άμεση πραγματοποίηση μαζικών διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης.
  • Εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών και μονίμων.
  • Μισθολόγιο αξιοπρέπειας με σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών και ενίσχυση των νέων συναδέλφων.
  • Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ.
  • 14χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο με 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.

Ως εκ τούτου, τα μαθήματα αύριο, 14/11, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά