Τελευταίες Ανακοινώσεις

Πρώτη γενική συνέλευση

Το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι  καλεί διδάσκοντες, φίλους και διδασκόμενους σε γενική συνέλευση

την Παρασκευή 23 Απρίλη στις 22:00 στο χώρο των εργασιών. Η συνέλευση είναι ανοιχτή τόσο ως

προς τη θεματολογία όσο και ως προς τη σύνθεσή της. Ως αφετηρία συζήτησης, προτείνουμε τρία θέματα:

1. παρατηρήσεις, ανασκόπηση, βελτίωση των μαθημάτων και των εργασιών.

2. διοργάνωση ενός φεστιβάλ το Μάη στο κέντρο της πόλης.

3. διοργάνωση μιας επιστημονικής ημερίδας.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά