Τελευταίες Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα μαθήματος Τοπικής Ιστορίας (έως 18/4/2018)

07-3-2018 Φ. Κυπριώτης Η καλλιέργεια του καπνού και τα καπνεργοστάσια στην Κέρκυρα
14-3-2018 Α. Μαζαράκης Οι βαρονίες της Κέρκυρας
21-3-2018 Α. Λαβράνος Ο Καποδίστριας και η Φιλική Εταιρεία
28-3-2018 Σ. Γαούτσης Η Κέρκυρα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
18-4-2018 Γ. Ζούμπος Θαλάσσιες συγκοινωνίες στην Κέρκυρα τον 20ο αιώνα.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά