Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα της Βυζαντινής Αγιογραφίας ακυρώνεται προσωρινά λόγω ασυνέπειας του διδάσκοντα. Δεν τίθεται θέμα επί προσωπικού απλά, 3 συνεχόμενες φορές δεν ήρθε για μάθημα και δεν ειδοποίησε την γραμματεία του εργαστηρίου ότι θα απουσιάζει με αποτέλεσμα να έρχονται οι μαθητές και να αναγκάζονται να φεύγουν (μερικοί μαθητές ερχόντουσαν από την βόρεια Κέρκυρα).Έτσι το μάθημα ακυρώνεται προσωρινά μέχρι να βρεθεί νέος καθηγητής.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά