Τελευταίες Ανακοινώσεις

“Προσφυγή στο ΣτΕ για την ακύρωση της μεταβίβασης του Ίσσου στο ΤΑΙΠΕΔ”.


Χτες 25/06/13, μέλη, φίλοι του Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου και εκπρόσωποι δεκατριών κοινωνικών – πολιτιστικών φορέων, τόσο της ευρύτερη περιοχής του Ίσσου όσο και της υπόλοιπης Κέρκυρας, κατέθεσαν στο ΣτΕ Αίτηση Ακύρωσης της Απόφασης αριθ. 234/24-04-13 (ΦΕΚ 1020/Β/25-04-13) με την οποία μεταβιβάζεται στο ΤΑΙΠΕΔ το ακίνητο ΑΒΚ 468 Νήσος ή Ίσσος εκτάσεως 1.788.268,00 τμ..

Η συγκεκριμένη περιοχή, είναι ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ και θα έπρεπε να έχει χαρακτηριστεί ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ. Αντίθετα, το ελληνικό κράτος, ουδέποτε φρόντισε να γίνει αυτό, όπως επίσης ουδέποτε εξέδωσε Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία και την οικολογική διαχείριση της περιοχής, που εμπίπτει σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (Natura 2000).

Διαθέτει το περίφημο κεδροδάσος καθώς και τις μοναδικές στην Ελλάδα πετρόμορφες αμμοθίνες (δηλ. αμμοθίνες που έχουν πετροποιηθεί και σύμφωνα με την Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, πρόκειται για παλαιοθίνες [Πλειστοκαινικής ηλικίας] με υψόμετρο μεγαλύτερο των 15 m. Επίσης, στα Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών (ΑΑΑ) [Υπ. Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων] (ISSN 0004-6604), αναφέρεται ότι υπάρχουν σημαντικά προϊστορικά ευρήματα και πετρώματα ακόμα και 700.000 χρόνων.

Το εν λόγω “ακίνητο”, είναι ένα σχεδόν αδιατάρακτο φυσικό οικοσύστημα μεγάλης αισθητικής, βιολογικής αξίας. Είναι ο κυριότερος υγρότοπος στο νησί της Κέρκυρας, υψίστης σημασίας για την προστασία της άγριας ζωής (σπάνια ζώα όπως Ονυχοχελώνα, Στικτή νεροχελώνα, Γραμμωτή νεροχελώνα κλπ) και ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας, καθώς και για τη διατήρηση των τύπων αυτοφυούς βλάστησης που υπάρχουν στην περιοχή (σπάνια φυτά όπως ο κρίνος της θάλασσας, θαμνοκυπάρισσα [Juniperus phoenicea] κλπ).

Είναι με δυο λόγια, το “τέλειο ακίνητο” για τους επίδοξους εκποιητές των φυσικών μνημείων της Ελλάδας…!

Οι λόγοι Ακύρωσης είναι 7:

1 . Η προσβαλλόμενη είναι αόριστη καθώς όχι μόνο δεν δημοσιεύεται κανένα Τοπογραφικό Διάγραμμα της μεταβιβαζόμενης έκτασης στο ΦΕΚ, αλλά και στο κείμενο δεν υπάρχει καμία αναφορά σε Τοπογραφικό Διάγραμμα κάποιας υπηρεσίας, από όπου να προκύπτει η θέση και τα όρια της μεταβιβαζόμενης έκτασης.
2 . Η προσβαλλόμενη αντίκειται στο πνεύμα του άρθρου 11, παρ 2 του ν. 3986/2011 καθώς η επίδικη έκταση πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της ως διατηρητέου μνημείου της φύσης και ως περιοχή τουλάχιστον προστασίας της φύσης.
3 . Η προσβαλλόμενη αντίκειται στο άρθρο 11, παρ 4 του ν. 3986/2011 καθώς δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο από το άρθρο 19 του 1650/86 παρ 4.2.γ. όπως ισχύει, προεδρικό διάταγμα το οποίο καθορίζει ειδικότερους όρους και περιορισμούς δόμησης, χρήσεις γης, καθώς και κάθε άλλου ζητήματος που αφορά στην προστασία και οικολογική διαχείριση των ΖΕΠ, με συνέπεια να μην μπορεί να κριθεί εάν τυχόν αξιοποίηση μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην ορνιθοπανίδα.
4 . Παρόλο που πρόκειται για έκταση ανέκαθεν δημόσια δεν έχουν καθοριστεί τα όρια του αιγιαλού και της παραλίας, πράγμα που μετά την πώληση θα οδηγήσει σε μελλοντικές απαλλοτριώσεις για τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας προς βλάβην της εθνικής οικονομίας.
5 . Όσον αφορά τα κοινόχρηστα τμήματα της έκτασης (αιγιαλός – παραλία, δημόσια δάση – δασικές εκτάσεις) η προσβαλλομένη πράξη καθώς και οι διατάξεις εξουσιοδοτικού νόμου ν. 3986/2011, αντιτίθενται σαφώς στη συνταγματική προστασία και το βασικά αναπαλλοτρίωτο των δημόσιων κοινόχρηστων πραγμάτων, η οποία επιτάσσεται από τον συνδυασμό των διατάξεων 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1, εδ. α΄ του Συντάγματος, αλλά και από την ίδια την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.
6 . Παραβίαση ουσιώδους τύπου της κανονιστικής πράξης (παραβίαση του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985).
7 . Αντίθεση της προσβαλλομένης πράξης στο άρθρο 43 παρ. 2 εδ. β) Συντάγματος (αντισυνταγματική εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικής πράξης αντί κανονιστικού προεδρικού διατάγματος).

Στην Προσφυγή του Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου, συμμετείχαν εκπρόσωποι των φορέων: του “Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων”, του “Αγροτικού Συνεταιρισμού Αργυράδων”, της “Συντονιστικής Επιτροπής της Κίνησης Πολιτών κατά του ξεπουλήματος και της καταστροφής του Ερημίτη”, της “Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Κέρκυρας” του “Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Ματθαίου”, του “Αγροτικού Συλλόγου Αγ. Ματθαίου”, του “ΑΠΣ Κρόνος Αργυράδων”, του “ΣΕΒΕΑΓΑ”, του “Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρακίου”, του “Πολιτιστικού Συλλόγου Μαραθιά”, του “Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Χλομοτιανών”, του “Εξωραϊστικού Συλλόγου Επισκοπιανών Ι. Καποδίστρια” και του “Προοδευτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Βραγγανιωτίκων”.

Όλοι μαζί διαμηνύουμε: η φύση δεν εκποιείται, το περιβάλλον δεν εμπορευματοποιείται και η ποιότητα της ζωής δεν μετριέται με επενδύσεις που μόνο στόχο έχουν την κερδοσκοπία. Αυτή η επιζήμια, για τον τόπο και τα σπάνια οικοσυστήματα, στρατηγική κάλυψης του δημόσιου χρέους, πρέπει να σταματήσει τώρα, πριν είναι πια αργά. Η μνημονιακή πολιτική του ξεπουλήματος με οποιοδήποτε τίμημα, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Γι’ αυτό λοιπόν, θεωρούμε χρέος μας να αντισταθούμε στις επικείμενες αντισυνταγματικές μεταβιβάσεις στο ΤΑΙΠΕΔ, όλων εκείνων των αναπαλλοτρίωτων κοινόχρηστων πραγμάτων, για τα οποία έχουμε έννομο συμφέρον ως προς την προστασία τους.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά