Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ολοκλήρωση Κύκλου Μαθημάτων

ALE_0054

Την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 το μάθημα

“Σκάκι Ενηλίκων” 5-6 μμ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά