Τελευταίες Ανακοινώσεις

Νέα ώρα και μέρα για το μάθημα : Κίνα: Γλώσσα και Πολιτισμός (εισαγωγή)

Κίνα: Γλώσσα και Πολιτισμός (εισαγωγή): Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία της «Κοινής Κινεζικής» (Putonghua). Το μάθημα δίνει μια εισαγωγή στη μελέτη των κινεζικών συζητώντας το σύστημα γραφής (κινεζικούς χαρακτήρες), την ιστορία της γλώσσας, τις ποικιλίες της κινεζικής, την ανάδειξη της κοινής κινεζικής ως επίσημης γλώσσας στην Κίνα. Επίσης θα δούμε τα βασικά στοιχεία των κινεζικών: το σύστημα ήχων, το λεξιλόγιο (ιδιωματικές εκφράσεις, μεταφορές), τη γραμματική και το συντακτικό και τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της κινεζικής (πώς διαφέρει από γλώσσες όπως η ελληνική και η αγγλική).
Αν υπάρχει ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες, είναι δυνατό να γίνει μια ώρα πρακτικής εκμάθησης των κινεζικών (ή της κλασικής κινεζικής) σε επίπεδο αρχαρίων.
Το μάθημα δεν προϋποθέτει γνώση της κινεζικής ή γλωσσολογίας. Πληροφορίες στο antcorf@yahoo.com

Ώρα μαθήματος: Πέμπτη 7-9

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά