Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΜΑΘΗΜΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα της Αστρονομίας δε θα γίνει την
Τετάρτη 14-3 στους χώρους του εργαστηρίου . Μόνο γι αυτή την Τρίτη το
μάθημα θα πραγματοποιηθεί στον Ανεμόμυλο στις 19:30 .Θα γίνει
παρατήρηση με τηλεσκόπια του φαινομένου της συνόδου πλανητών Δια και
Αφροδίτης καιρού επιτρέποντος φυσικά.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά