Τελευταίες Ανακοινώσεις

Κείμενο για την Eπεξήγηση μαθήματος

Αγαπητοί/ες μου,
cropped-logo-gia-site-1

σας παρακαλούμε να αποστείλετε ένα μικρό κείμενο 5-6 γραμμών που να εξηγεί το μάθημά σας. Το κείμενο αυτό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου. Αν δεν θα κάνετε μάθημα αυτό το χρόνο, αν έχετε ήδη στείλει, αν κάνετε το ίδιο μάθημα και δεν χρειάζεται επιπλέον κείμενο παρακαλώ αγνοήστε το μέιλ αυτό.

Επίσης αν θέλετε να σας αφαιρέσουμε από αυτή την λίστα παρακαλώ να ενημερώσετε.

Αποστολή κειμένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enal.grammateia@gmail.com

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά