Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΘΕΑΤΡΙΚΉ ΟΜΆΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ

Η θεατρική ομάδα θα συναντηθεί την Πέμπτη 6/12 στις 5-7 μ.μ. στο 1-5 γυμνάσιο.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά