Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ερασιτεχνική θεατρική ομάδα

Η Ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου δεν θα συναντηθεί την Παρασκευή 26/10 6:00 μ.μ. στο 1-5 γυμνάσιο. Το ραντεβού μετατίθεται για την επόμενη Παρασκευή 02/11 6:00 μ.μ. στο 1-5 γυμνάσιο.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά