Τελευταίες Ανακοινώσεις

εκδηλωση

Το “Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι” διοργανώνει εκδήλωση με θέμα “Εκπαίδευση και Εργασία” στην οποία καλούνται 6 καθηγητές των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης να απαντήσουν σε 20 ερωτήματα ( α. Η ποιότητα της γνώσης στην εκπαίδευση, β. το φαινόμενο του ακαδημαϊσμού στο Δημοτικό, γ. Η αδυναμία σύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την εργασία). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο τη Δευτέρα 31/05/2010 στις 19:00. Η εκδήλωση αποτελεί το πρώτο μέρος ενός κύκλου τριών θεματικών (παιδεία-  πολιτισμός-πολιτική), τα πρακτικά των οποίων θα δημοσιευτούν στο τέλος του χρόνου. Με αυτή την προσπάθεια, το “Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι” συνεισφέρει στην προσπάθεια έρευνας και τεκμηρίωσης των κοινωνικών φαινομένων. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους .

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά