Τελευταίες Ανακοινώσεις

Διακοπή Ορισμένων Μαθημάτων

Τα μαθήματα των Ελληνικών για Μετανάστες, Αγγλικών Α και Γερμανικών Α σταματούν να πραγματοποιούνται για την φετινή χρονιά.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά