Τελευταίες Ανακοινώσεις

Διαδικτυακές εγγραφές σε Αγγλικά Α & Ομάδα Μετάφρασης.

Συνεχίζονται οι εγγραφές των παρακάτω μαθημάτων.

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ , ΣΑΒΒΑΤΟ 15:00 ΜΕ 16:00 το μάθημα θα γίνεται διαδικτυακά.

Το μάθημα αναφέρεται σε μαθητές που έχουν πολύ μικρή σχέση με την Αγγλική. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων στο τέλος της χρονιάς, οι μαθητές θα είναι ικανοί να διαβάζουν και να γράφουν με άνεση, να κατανοούν ένα εύρος συχνά χρησιμοποιούμενου λεξιλογίου της καθημερινότητας καθώς και να επικοινωνούν πάνω σε απλά και καθημερινά ζητήματα. Αποτελεί συνέχεια της περσινής χρονιάς. Για να κάνετε εγγραφή επικοινωνήστε μέσω μειλ με την καθηγήτρια σας στο louisabrifa@gmail.com .

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Παρασκευή 19:00 έως 21:00. Η ομάδα θα συναντιέται διαδικτυακά. Η Ομάδα Μετάφρασης αποτελεί τη φυσική συνέχεια του τμήματος Αγγλικών για προχωρημένους (B2-C2) του Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου και εστιάζει στη δημιουργική συνεργασία και την ενδυνάμωση των μελών της μέσα από το μοίρασμα γνώσεων και οπτικών κατανόησης των ποικίλων ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφραστική πράξη. Κεντρικό σκοπό μας αποτελούν ο εντοπισμός, η κατανόηση και η επεξεργασία δυνατοτήτων υπέρβασης της δυστοπικής πραγματικότητας που επικρατεί σ’ ολόκληρο τον πλανήτη μας, υπό την κυριαρχία μιας σειράς συστημάτων καταδυνάστευσης και ελέγχου τόσο των ανθρώπων των ίδιων όσο και όλων των υπόλοιπων έμβιων και άβιων μορφών ζωής. Εργαζόμαστε με ποικίλα κείμενα, με βασικό κριτήριο τη δυνατότητά τους να διευρύνουν τους γνωστικούς μας ορίζοντες, τόσο από τη θεωρητική όσο και την πρακτική άποψη: Ο πόλεμος, η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή, ο αυταρχισμός, οι κάθε μορφής ανισότητες, ο κάθε είδους ρατσισμός και οι κοινωνικοί αποκλεισμοί είναι κάποια από τα πλέον σημαντικά θέματα της μελέτης μας. Για την συμμετοχή σας στην ομάδα επικοινωνήστε μέσω μειλ στο argiegeo@gmail.com

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά