Τελευταίες Ανακοινώσεις

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών (ηλικίας 5-10 ετών)

Από την Τετάρτη 10/2/2016 και κάθε Τετάρτη ώρα 17.00 με 18.00 στο Εναλλακτικο Πολιτιστικό Εργαστήρι Κέρκυρας θα λειτουργεί Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ηλικίας 5-10 ετών).

Σκοπός: η ελεύθερη έκφραση των παιδιών μέσω της τέχνης, η προσωπική τους ανάπτυξη, η αλληλεπίδρασή τους μεσα στην ομάδα, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σχετικά με την αλληλεγγύη, την ισότητα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα κ.α.

Εγγραφές: Τετάρτη – Παρασκευή 17.00- 21.00 στη Γραμματεία

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά