Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Τρίτη 06/11 στις 6:00 μ.μ. θα γίνει η δεύτερη ανοιχτή γενική συνέλευση του Εργαστηρίου στο 1-5 γυμνάσιο. Τα θέματα είναι τα εξής:
1 Ενημέρωση για την εύρεση χώρου του καλλιτεχνικού εργαστηρίου για παιδιά.
2 Ενημέρωση και οργανωτικά θέματα των ομάδων του εργαστηρίου.
3 Ενημέρωση για το αντιρατσιστικό φεστιβάλ του Εργαστηρίου.
4 Συζήτηση για άλλες δράσεις του εργαστηρίου τον Νοέμβριο.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη…

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά