Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Πέμπτη 15/3 στις 7μμ, στο χώρο πολλαπλών χρήσεων, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη ανοιχτή συνέλευση του Εργαστηρίου. Τα μαθήματα των δυο τελευταίων ωρών, θα ακυρωθούν. Προτεινόμενα θέματα: 1. Απόφαση και τρόποι παρέμβασης, για το ζήτημα της πώλησης του Ερημίτη. 2. Άμεσο ξεκίνημα του παραρτήματός μας στην Αχαράβη. 3. Προετοιμασία του επόμενου φεστιβάλ στην επαρχία στον Άγιο Ματθαίο στις 1/4/2012. 4. Καταληκτική συζήτηση για τους μικροπαραγωγούς και τη σύσταση κοινωνικής αλληλέγγυας αγοράς. 5. Πρώτος οργανωτικός απολογισμός του μεγάλου 3μερου φεστιβάλ του Εργαστηρίου το Μάη. 6. Συζήτηση για την αυτονομία των κοινωνικών ομάδων και ανακοίνωση αλληλεγγύης προς την κατάληψη Ελαίας. 7. Τρέχοντα οργανωτικά προβλήματα.

Η παρουσία όλων είναι καθοριστική και ενθαρρύνει τις γρήγορες και αποτελεσματικές δράσεις του Εργαστηρίου. Ειδικότερα εν όψει του 3μερου φεστιβάλ, η συμπαράσταση όλων των μελών του είναι αναγκαία.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά