Τελευταίες Ανακοινώσεις

Απόφαση της Ανοιχτής Γενικής Συνέλευσης

1) Για το πρώτο θέμα της γιορτής των μεταναστών, η χτεσινή ανοιχτή συνέλευση αποφάσισε να ορίσει μια πενταμελή ομάδα, η οποία θα έχει στόχο την οργάνωση και τη συστηματική επικοινωνία με τις μεταναστευτικές ομάδες. Επικράτησε η άποψη, αυτή η γιορτή να ενταχθεί στα πλαίσια του διήμερου φεστιβάλ του Εργαστηρίου. Το σκεπτικό είναι ότι, συμμετέχοντας από κοινού έλληνες και ξένοι σε μια κοινωνική δράση, ενισχύεται η έμπρακτη αλληλεγγύη και δεν επικυρώνεται η ψυχολογία του μειονοτικού αποκλεισμού. Και εμείς άλλωστε, ως κοινωνική μειονότητα, υπερασπιζόμαστε την ισότητα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

2) Για το δεύτερο θέμα της δημιουργίας ενός Μικτού Συνεταιρισμού, έγινε δεκτή η πρόταση του Εργαστηρίου, ο Συνεταιρισμός να αποτελείται από δύο ομάδες. Την ομάδα της πρωτογενούς παραγωγής και την ομάδα του Δικτύου Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων. Η μεν πρώτη θα αποτελεί τον πυρήνα του εγχειρήματος, η δε δεύτερη, θα αποτελεί τον κοινωνικό ιστό μέσα στον οποίο θα διαμορφώνονται οι αναγκαίες διεργασίες για την ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να ξεκινήσουμε με την καταγραφή των δυνάμεων αυτών των ομάδων. Έτσι, η πρώτη ομάδα θα βρεθεί για να επισκεφτεί τα χωράφια τα οποία μας παραχωρούνται για καλλιέργεια, συγκεντρώνοντας παράλληλα και τις ανάγκες του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Το ίδιο θα συμβεί και με τη δεύτερη ομάδα, που θα ξεκινήσει την καταγραφή του εθελοντικού δυναμικού και των φορέων που θέλουν να ενταχθούν στο Δίκτυο (μικροβιοτέχνες, μπακάλικα, μικρομάγαζα, καλλιτέχνες κλπ).

Οι ημερομηνίες των συναντήσεων θα ανακοινωθούν σύντομα στο blog του Εργαστηρίου και τον πίνακα ανακοινώσεων.

Τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων θα αποτελέσουν ένα από τα θέματα της επόμενης ανοιχτής συνέλευσης. Τότε, θα έχουμε διαμορφώσει μια πιο σίγουρη εικόνα για τις δυνατότητες επίτευξης του εγχειρήματος και ίσως περάσουμε στο επόμενο στάδιο της σύνταξης ενός καταστατικού.
Οι δυσκολίες είναι πολλές, αλλά αξίζει κανείς να παλέψει για τα όνειρά του !

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά