Τελευταίες Ανακοινώσεις

Απόφαση ανοικτής γενικής συνέλευσης

Από την ανοιχτή συνέλευση του Εργαστηρίου και τη συνάντηση των καθηγητών του, αποφασίστηκε μια μεγάλη εκδήλωση στα τέλη του Φλεβάρη με θέμα : « Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ». Στόχος αυτής της εκδήλωσης, είναι η ιδρυτική πράξη του Δικτύου Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων (ΔΑΕΠ), της μιας εκ των δυο ομάδων του Μικτού Συνεταιρισμού που προσπαθούμε να στήσουμε. Οι καλεσμένοι ομιλητές, θα προέρχονται από αντίστοιχα εγχειρήματα και θα μας μεταφέρουν συγκεκριμένες εμπειρίες και προβληματισμούς. Αυτό σημαίνει πως μέχρι την Παρασκευή 28/01, όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην ομάδα του Δικτύου, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή και τηλέφωνο στη γραμματεία του Εργαστηρίου. Η πρώτη συνάντηση της ομάδας, θα γίνει το Σαββατοκύριακο.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά