Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

προτεινόμενα θέματα : 1) Η Γιορτή των Μεταναστών ( θεματολογία – χρονικό πλαίσιο – οργάνωση)
2) Ο Μικτός Συνεταιρισμός και το Δίκτυο Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων
( πρώτη φόρμα καταστατικού – συζήτηση για σκοπούς, στόχους, μέσα – οργανωτικά, όπως επίσης και ορισμός της ιδρυτικής δημόσιας εκδήλωσης ). Η παρουσία όλων ειδικά για το δεύτερο θέμα, είναι καθοριστική !!

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 19:00 Μ.Μ.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά