Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αποφάσεις της Ανοιχτής Γενικής Συνέλευσης

Η χθεσινή Συνέλευση του Εργαστηρίου κινήθηκε θεματολογικά, γύρω από τα ζητήματα :

–          της οργανωτικής διαχείρισης

–          της κατάτμησης των τμημάτων

–          των υλικοτεχνικών αναγκαιοτήτων που προέκυψαν σε κάποια μαθήματα

–          της παρέμβασης στο τρέχον πρόβλημα της εστίασης των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου

–          των κοινωνικών δράσεων

–          της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Πάρθηκαν οι εξής αποφάσεις :

  1. Να οριστούν οι υπεύθυνοι της σύστασης μιας διαρκούς γραμματείας, που θα έχει  – καθόλη τη διάρκεια των εργασιών – την έγνοια της γενικότερης εποπτείας των χώρων και της σωστής εξέλιξης των μαθημάτων.
  2. Να προβούμε σε μια ανακοίνωση συμπαράστασης στους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου. για το πρόσφατο πρόβλημα της εστίασής τους.
  3. Να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανταλλαγής απόψεων και ιδεών, για την ίδρυση ενός Δικτύου Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων. Στόχος είναι, στην επόμενη ανοιχτή γενική συνέλευση, να οριστεί η ημερομηνία της εκδήλωσης για την ιδρυτική πράξη του Δικτύου.
Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά