Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ανοιχτή Συνέλευση του Εργαστηρίου

Αύριο Τετάρτη 19/01/11 στις 19:30 (1-5 γυμνάσιο) , θα γίνει η πρώτη για φέτος συνέλευση του Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου. Τα προτεινόμενα θέματα προς συζήτηση, είναι τα εξής:
1. Οργανωτική λειτουργία και ενίσχυση της γραμματείας.
2. Πρώτη συζήτηση για την επιλογή θεματολογίας και καταμερισμός εργασιών για το μεγάλο διήμερο φεστιβάλ την Άνοιξη.
3. Δεύτερη συζήτηση για το Μικτό Συνεταιρισμό και τις δυο επιμέρους παραγωγικές ομάδες.
4. Δράσεις και παρεμβάσεις σε τρέχοντα ζητήματα, όπως αυτό των μεταναστών και των φοιτητών.
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη !!

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά