Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ανοιχτή Γενική Συνέλευση

Την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου στις 7:30 μμ στο χώρο πολλαπλών χρήσεων του 1ου- 5ου Γυμνασίου, θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή γενική συνέλευση του Εργαστηρίου. Θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της συνάντησης των καθηγητών και της πρώτης συνάντησης του Δικτύου Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων ( ΔΑΕΠ ). Προτεινόμενα θέματα :
1. Η ίδρυση του ΔΑΕΠ ( προσχέδιο ιδρυτικής διακήρυξης, αρχές και τρόπος λειτουργίας ). Οργανόγραμμα για την εκδήλωση στα τέλη Φεβρουαρίου με θέμα «κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία».
2. Δημιουργία μηνιαίου ενημερωτικού εντύπου (εφημερίδα) για τα μαθήματα και τις δράσεις του εργαστηρίου.
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη. Το Εργαστήρι ξεκινάει δράσεις και παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία, που προϋποθέτουν δυναμική συμμετοχή και οργάνωση. Σ’αυτούς τους δύσκολους καιρούς, μας εμπνέει η συλλογική προσπάθεια και οι κοινοί στόχοι, για μια πιο δίκαιη και όμορφη ζωή. Το μέλλον μας ανήκει…!

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά