Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ανοιχτή Γενική Συνέλευση

Την Τετάρτη 16/02/2011 στις 19:30 στο χώρο πολλαπλών χρήσεων του 5ου Γυμνασίου, θα γίνει η ανοιχτή συνέλευση του Εργαστηρίου. Η εκδήλωση με θέμα « Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» που στόχο θα έχει την ίδρυση του Δικτύου Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων (ΔΑΕΠ), ορίστηκε για την Πέμπτη 24/02 στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας (Σπιανάδα) στις 19:00. Πρόσκληση για συμμετοχή έχουμε κάνει σε πολλά αντίστοιχα εγχειρήματα απ’όλη την Ελλάδα ( Σπόρος, Πελίτι, Σ.ΠΑ.ΜΕ, Terra Verde, Ηλιόσποροι, Ομοτράπεζοι κλπ. ).
Προτεινόμενα θέματα της συνέλευσης, είναι τα εξής:
1. Οργάνωση της εκδήλωσης, έξοδα και φιλοξενία.
2. Οργάνωση και θεματολογία της εφημερίδας.
3. Κείμενο Διακήρυξης του ΔΑΕΠ.
4. Επίσημη καταγραφή των δυνάμεων του ΔΑΕΠ. Θα δημιουργηθεί η πρώτη λίστα με τους πρώτους ενδιαφερόμενους και τις εργασίες ή τα προϊόντα που θέλουν να ανταλλάξουν.
Αυτή η προσπάθεια ανοίγει ένα μόνιμο δρόμο αντίστασης και διεκδίκησης και ένα μόνιμο ανοιχτό μέτωπο στο νησί της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ξεκινάμε με τους καλύτερους οιωνούς, μένει και να το αποδείξουμε. Η συμμετοχή όλων για την επιτυχία της εκδήλωσης και των πρώτων βημάτων του Δικτύου, είναι καθοριστική.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά