Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ανοιχτή Γενική Συνέλευση του Εργαστηρίου

Την Παρασκευή 2 Δεκέμβρη στις 18:30 στο χώρο πολλαπλών χρήσεων του 1ου-5ου Γυμνασίου, θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή γενική συνέλευση του Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου. Οι δυο τελευταίες ώρες θα ακυρωθούν, έτσι τα μαθήματα Ελεύθερο σχέδιο Ά και ΄Β, Γερμανικά Ά και ΄Β, Ελληνικά για μετανάστες Ά και ΄Β και Μαθηματικά, θα αναβληθούν. Οι μαθητές του Εργαστηρίου, οι ομάδες του κινηματογράφου, της εφημερίδας, του ΔΑΕΠ, των χωραφιών, της γραμματείας και των καθηγητών πρέπει να βρίσκονται εκεί. Προτεινόμενα θέματα : 1. Η στέγαση του Εργαστηρίου και τα προβλήματα που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα 2. Τα οργανωτικά 3. Το επόμενο φεστιβάλ στην επαρχία 4. Σχεδιασμός των δράσεων μέχρι τα Χριστούγεννα 5. Το Δίκτυο Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων και η ομάδα πρωτογενούς παραγωγής.
Επειδή θα είναι ίσως η τελευταία μεγάλη ανοιχτή συνέλευση μέχρι τα Χριστούγεννα και επειδή κάποια θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, οι παρουσία όλων κρίνεται αναγκαία.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά