Τελευταίες Ανακοινώσεις

Αναπλήρωση Μαθήματος

Την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016,  5 – 6 μμ,

θα γίνει το μάθημα της έκθεσης που χάνεται λόγω 25 Μαρτίου.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά