Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα Αγγλικών Α της Τετάρτης μετατίθεται την Πέμπτη 4-5 καθώς και το τμήμα Αγγλικά Β μετατίθεται την Πέμπτη 5-6.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά