Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα των Ιταλικών Α2 Παρασκευή 18/11 στις 16:00, αναβάλλεται επειδή η καθηγήτρια θα λείψει εκτάκτως εκτός Κέρκυρας.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά