Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση

Το μάθημα των Γαλλικών Α2 την Τετάρτη 7/12/11 θα ακυρωθεί, γιατί η καθηγήτρια θα λείπει εκτός Κέρκυρας.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά