Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση

Το μάθημα της νοηματικής σήμερα 7-8 δεν θα γίνει λόγω ασθένειας του καθηγητή.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά