Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα των Γαλλικών Conversation – Δευτέρα 5-6

Σας ανακοινώνουμε ότι το μάθημα των Γαλλικών Conversation επίπεδο Β1 κάθε Δευτέρα 5-6 έκλεισε. Συμπληρώθηκε ο αριθμός των μαθητών.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας. Αν υπάρξει κενό θα σας ενημερώσουμε.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά