Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ακύρωσης- Μαθηματικά Α’ ΕΠΑΛ

Το μάθημα Μαθηματικά Α’ ΕΠΑΛ δυστυχώς ακυρώνεται για σήμερα. λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά