Τελευταίες Ανακοινώσεις

Αναβολή έναρξης μαθημάτων


Σας ενημερώνουμε ότι τα περισσότερα μαθήματα του Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου
ξεκινούν την Τετάρτη 08/01/2020.
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ :
1) Μάθημα Κιθάρας, θα ξεκινήσει στις 15/01 λόγω απουσίας του καθηγητή

2) To μάθημα Ασφάλεια στο Ίντερνετ (θεωρία) θα γίνει την Τετάρτη στις 15/01 και θα είναι το τελευταίο της χρονιάς, καθώς τελειώνει ο κύκλος για αυτή την χρονιά

3) Το μάθημα της Δημιουργικής γραφής θα ξεκινήσει στις 04/02/2020, λόγω απουσίας της διδάσκουσας στον εξωτερικό.

4) To μάθημα Παραδοσιακών χορών θα ξεκινήσει στις 14/01

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά