Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ακύρωση Μαθημάτων

Banner egastiriou

Την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 

τα μαθήματα Ιταλικών Β  5-6 μμ

και Ιταλικών Αρχαρίων  8-9 μμ

δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά