Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ακύρωση Μαθήματος

uCxYwASy_400x400

Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 το μάθημα

“Microsoft Office & Βάσεις Δεδομένων” 7-8 μμ

δεν θα πραγματοποιηθεί.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά