Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ακύρωση Μαθήματος Γερμανικών 3 και 10 Δεκεμβρίου

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα των Γερμανικών δεν θα γίνει στις
3 και στις 10 Δεκεμβρίου λόγω απουσίας της διδάσκουσας στο εξωτερικό.
Επόμενο μάθημα στις 17/12.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά