Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ακυρώσεις Μαθημάτων

 

Ελληνικά για μετανάστες
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 7-8 μμ.

Ιστορία Γ΄Λυκείου
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 6-7 μμ.

Αγγλικά αρχαρίων
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 6-7 μμ.

Μαθηματικά Γ΄Λυκείου
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 6-7 μμ.

Microsoft Office
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 7-8 μμ.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά