Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ακυρώσεις Μαθημάτων 25/11/15

Το μάθημα “Ποίησης” την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015,  8-9 μμ δεν θα πραγματοποηθεί.

Το μάθημα Γερμανικών την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015, 7-8 μμ δεν θα πραγματοποιηθεί.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά