Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο μάθημα της λαϊκής τέχνης αναβάλλεται λόγω ασθένειας της καθηγήτριας.

Ακυρώσεις μαθημάτων Γενικές Συνελεύσεις Οργανωτικά